Dodaj tu swój tekst nagłówka

 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Blower Door Test

Wykonujemy testy szczelności budynków

Masz dodatkowe pytania odnośnie naszej pracy? Zadzwoń

Blower Door Test

przeprowadzenie testu ma głównie za zadanie:

 • wyznaczenie szczelności budynków, na podstawie normy PN-EN ISO 9972:2015, lub w oparciu o straszą normę PN-EN 13829, zakończone wystawieniem raportu,
 • lokalizacja miejsc niekontrolowanych przecieków powietrza. Test szczelności (Blower Door Test) to jedyna metoda, która już na etapie wykonawstwa, pozwala stwierdzić jak duże nieszczelności występują w domu. Dzięki tej metodzie można zlokalizować miejsca tych nieszczelności.
 • prezentacja rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zakładanego przez inwestora poziomu szczelności.

Poziomy szczelności

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące szczelności powietrznej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008, zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, którego fragment przywołany został poniżej:

(…’W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod katem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku.

Wymagana szczelność wynosi

 • 1. budynki zwentylacją grawitacyjną n50 <=3,0 h-1
 • 2. budynkizwentylacją mechaniczną n50 <= 1,5 h-1 '(…)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdefiniował własne poziomy szczelności, których osiągnięcie jest konieczne do otrzymania dofinansowania do budowy domów energooszczędnych i pasywnych: 

 • 1. budynki energooszczędne n60 <= 1 h-1 standard NF40)
 • 2. budynkipasywne n50<= 0,6 h-1 ( standard NF15 )

Informacje na temat testów szczelności domów jednorodzinnych oraz możliwości dofinansowania  można uzyskać pod numerem telefonu: tel: 604-555-629, lub mailowo: biuro@centyfikaty.org.pl

Masz dodatkowe pytania?

skorzystaj z naszego formularza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych - zgoda obowiązkowa

Biuro TERMODOM

 • ul. Gen Maczka 151 B
  34-240 Jordanów
 • +48 18 521 11 80
 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Oddział Kraków

 • ul. Topazowa 6/18
  30-798 Kraków
 • +48 12 653 2 90
 • +48 60 237 653
 • krakow@certyfikaty.org.pl