Dodaj tu swój tekst nagłówka

 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Audyt przedsiębiorstwa

Masz pytania? Chcesz podjąć współpracę? ZAPRASZAMY

Dla kogo audyt?

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016roku, która weszła w życie od 1 paździenika 2015 roku każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu.
Duże przedsiębiorstwo: zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych(licząc osobno dla każdego roku) przekroczył którymkolwiek z nich:
 • zatrudnienie 250 lub więcej osób
 • sumę bilansowa równą lub większą od 43 mnl euro (175,827 mln zł jesli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mnl euro (204,45 mnl zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nie przekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu, czyli jak łatwo wyliczyć może osiągnąć od 8,8 mln (najmniejsze przedsiębiorstwa objęte obowiązkowymi audytami) do 4416,8 mln zł dla naszego petrochemicznego giganta.

Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu. W streszczeniu wykonawczym znajduje się podsumowanie wyników przeznaczone dla kadry zarządzającej zakładu. Służy ona ocenie inwestycji pod katem ich opłacalności
jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą.

Zgodnie z ustawą na wykonanie audytu masz tylko 12 miesięcy począwszy od dnia wejścia jej w życie tj. 1 października 2016 roku. Oferujemy audyt energetyczny, który zostanie wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247. Norma EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu. Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Proponowany audyt spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw. Koszt wykonania audytu i czas uzależnione są od jego zakresu, który ustalamy z Zamawiającym po zapoznaniu się z rodzajem przedsiębiorstwa.

Masz dodatkowe pytania?

skorzystaj z naszego formularza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych - zgoda obowiązkowa

Biuro TERMODOM

 • ul. Gen Maczka 151 B
  34-240 Jordanów
 • +48 18 521 11 80
 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Oddział Kraków

 • ul. Topazowa 6/18
  30-798 Kraków
 • +48 12 653 2 90
 • +48 60 237 653
 • krakow@certyfikaty.org.pl