Audyt przedsiebiorstwa

DLA JAKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie od 1 października 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu.

Duże przedsiębiorstwo: zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 ml zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln złjeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach.

Stalowa Wola - moduł odwodnienia ferm.

Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu, czyli jak łatwo wyliczyć może osiągnąć od 8,8 mln (najmniejsze przedsiębiorstwa objęte obowiązkowymi audytami) do 4416,8 mln zł dla naszego petrochemicznego giganta.

Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu.   W streszczeniu wykonawczym znajduje się podsumowanie wyników przeznaczone dla kadry zarządzającej zakładu. Służy ono ocenie inwestycji pod katem ich opłacalności.

ZAMÓW AUDYT

Zgodnie z ustawą na wykonanie audytu masz tylko 12 miesięcy począwszy od dnia wejścia jej w życie tj. 1 października 2016 roku. Oferujemy audyt energetyczny, który zostanie wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247. Norma EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu.
Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Proponowany audyt spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw. Koszt wykonania audytu i czas uzależnione są od jego zakresu, który ustalamy z Zamawiającym po zapoznaniu się z rodzajem przedsiębiorstwa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /1m poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ,ożliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Igor Kornaś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Termodom Igor Kornaś", ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanów, NIP: 869-165-87-22.