Dodaj tu swój tekst nagłówka

 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

RODO

Polityka Prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatnościi plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.certyfikaty.org.pl. Administratorem strony jest Igor Kornaś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Termodom lgor Kornaś”, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanów, NIP: 869-165-87-22. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail biuro@certyfikaty.org.pl

§1 Definicje

Na potrzebyniniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 1. Administrator — Igor Kornaś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Termodom Igor Kornaś”, ul. Gen. Maczka 151B, 34-240 Jordanów, NIP: 869-165-8722, 2. Strona — strona internetowa dostępna pod adresem http://www.certyfikaty.org.pl. 3. Użytkownik — każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktu i formularz wyceny usługi. 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktu przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie Użytkownikowi formularza. 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza wyceny usługi przetwarzane są w celu przedstawienia indywidualnej kalkulacji cenowej danej usługi. 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: « prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, « prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, « prawo do przenoszenia danych, « prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, « prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: « PL Dziedzic Pasek Przybyła sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _ w Krakowie, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127720, NIP: PL6792736374,

§3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika,że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. 4. Administrator wskazuje niniejszym,że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik

§4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony. « piksel konwersji Facebooka—w celu zarządzania reklamam ina Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, « kod śledzenia Google Analitycs — w celu analizy statystyk Strony.

§5 Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik 3.Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwer

Masz dodatkowe pytania?

skorzystaj z naszego formularza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych - zgoda obowiązkowa

Biuro TERMODOM

 • ul. Gen Maczka 151 B
  34-240 Jordanów
 • +48 18 521 11 80
 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Oddział Kraków

 • ul. Topazowa 6/18
  30-798 Kraków
 • +48 12 653 2 90
 • +48 60 237 653
 • krakow@certyfikaty.org.pl