Dodaj tu swój tekst nagłówka

 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Bilans cieplny

Bilanse cieplne budynków, sieci ciepłowniczych, kotłowni, węzłów cieplnych.

Bilans cieplny

Firma Termodom wykonuje bilanse cieplne budynków, lokalnych sieci ciepłowniczych, kotłowni indywidualnych, lokalnych, węzłów cieplnych. Dotychczas wykonaliśmy bilanse cieplne dla ponad 300 budynków.

Bilanscieplnyjest niezbędnyw celu

 • wystąpienia do dostawcy energii w celu zmiany zamówionej mocy cieplnej
 • dokonania dokładnego doboru grzejników
 • oszacowania kosztów energii w standardowym sezonie grzewczym
Bilanse cieplne wykonujemy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. W przypadku metody stymulacji (np. symulacje zmian temperatury wewnętrznej hal produkcyjnych z założeniem określonych zysków technologicznych) wykorzystujemy własne algorytmy, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, rozporządzeniami, aktami prawnymi, których najważniejszy wykaz zamieszczono poniżej

Wykaz obowiązujących norm

1.PN-ENISO7345: 1998"Izolacja cieplna — Wielkości fizyczne i definicje
2. PN-ENISO6946:2008 Komponenty budowlanei elementy budynku — Opór cieplny I współczynnik przenikania ciepła — Metodaobliczania.
3. PN-ENISO10456:2009 Materiały i wyroby budowłane —Właściwości cieplno-wilgotnościowe—Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania de-klarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
4. PN-ENISO10077-1:2007 Ciepine właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła— Część1: Postanowienia ogólne.
5. PN-ISO9836:1997 "Właściwości użytkowew budownictwie — Określenie i oblicza-nie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
6. PN-ENISO1370-2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków—Przenoszenie ciepła przez grunt— Metody obliczania.
7. PN-ENISO13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków—Współczynni-ki przenoszenia ciepła przez przenikanie I wentylację— Metoda obliczania.
8. PN-ENISO14683 "Mostki cieplne w budynkach — Liniowy współczynnik przenikania ciepła — Metody uproszczone i wartości orientacyjne”
9. PN-EN128312006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego"
10. PN-94/B-03406 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
11. PN-ENISO13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”
12. PN-ENISO15927-4:2007 Ciepino-wigotnościowe właściwości użytkowe budynków Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych — Część4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
13. PN-EN15217:2008 Charakterystyka energetyczna budynków—Metody wyrażania charakterystyki energetyczneji certyfikacji energetycznej budynków.
14, PN-82/B-02403 “Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”
15. PN-B-03430/AZ3:2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”
16. PN-78-B/03421 “Wentylacja I klimatyzacja. Parametry obliczeniowe.

Masz dodatkowe pytania?

skorzystaj z naszego formularza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych - zgoda obowiązkowa

Biuro TERMODOM

 • ul. Gen Maczka 151 B
  34-240 Jordanów
 • +48 18 521 11 80
 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Oddział Kraków

 • ul. Topazowa 6/18
  30-798 Kraków
 • +48 12 653 2 90
 • +48 60 237 653
 • krakow@certyfikaty.org.pl