Dodaj tu swój tekst nagłówka

 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Audyt energetyczny wraz z pełną inwentaryzacją architektoniczno - budowlaną

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Firma Termodom w okresie od lipca 2014 do listopada 2014 wykonała audyty energetyczne wraz z pełną inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną 37 budynków szkół artystycznych.

Wykonane audyty wraz z dokumentacją architektoniczno-budowlaną wykorzystane zostały w projekcie: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności w budynkach użyteczności publicznej.
Całkowite koszty projektu: 501,4 mln PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 409 mln PLN
Informacje o projekcie można uzyskać w tym miejscu: CEA

1
Liczba budynków
1
Liczba szkół
1 m2
Łączna kubatura
W okresie lipiec 2016 – styczeń 2017 wykonaliśmy aktualizację audytów energetycznych. Opracowanie aktualizacji wynikało z konieczności dostosowania zakresu termomodernizacji do opracowanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych budynków szkół artystycznych.
Z początkowych 37 budynków do projektu zostało zakwalifikowanych 35 budynków.
Całkowity koszt moodernizacji 35 budynków to 119 817 605 złotych Stanowi to około 24% całkowitych kosztów projektu modernizacji szkół artystycznych w Polsce.

Głęboka termomodernizacja energetyczna 35 budynków przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową o około 36247GJ rocznie.
Średnia redukcja zapotrzebowania na energię wyniesie około 59%.
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową waha się od około 29% w przypadku budynku ceramiki Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu do około 86% w przypadku budynku w Jaworkach (budynek szkoły muzycznej w Nowym Targu).
Niskie redukcje zapotrzebowania na energię końcową wynikają przede wszystkim z konieczności zachowania zabytkowych form architektonicznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Zmniejszenie emisji CO2 wyniesie łącznie około 4 197 tonrocznie.
Średnia redukcja emisji CO2 to około 59%.
Zmniejszenie emisji waha się od około 29% w przypadku budynku ceramiki Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu do około 88% w przypadku budynku Zespółu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem przy ulicy Sienkiewicza 12.

Biuro TERMODOM

 • ul. Gen Maczka 151 B
  34-240 Jordanów
 • +48 18 521 11 80
 • +48 604 555 629
 • biuro@certyfikaty.org.pl

Oddział Kraków

 • ul. Topazowa 6/18
  30-798 Kraków
 • +48 12 653 2 90
 • +48 60 237 653
 • krakow@certyfikaty.org.pl