Naszą zasadą pozostaje rzetelne wykonywanie obliczeń przynoszące konkretne oszczędności finansowe, poparte bardzo dużym doświadczeniem oraz ogromną wiedzą.

Główne atuty naszej firmy:

Nasza firma powstała 2009 roku jako jedna z większych firm w Polsce świadcząca usługi w zakresie obliczeń energetycznych budynków. Początkowo zajmowaliśmy się głównie świadectwami i audytami energetycznymi. Jako jedni z nielicznych wystawialiśmy pierwsze świadectwa energetyczne.

W związku z coraz wię™kszym zainteresowaniem indywidualnych osób jak również przedsię™biorców oraz jednostek publicznych oszczę™dnością energii, świadczymy następujące usł‚ugi:

 • Bilanse cieplne budynków, sieci cieplnych, kotł‚owni indywidualnych, lokalnych, węzłów ciepl‚nych,
 • badania termowizyjne budynków,
 • testy szczelnoś›ci budynków,
 • sporządzanie projektowanych charakterystyk energetycznych,
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej,
 • wykonywanie audytów energetycznych,
 • wyliczanie opł‚acalności stosowania alternatywnych źródeł‚ energii, w tym: instalacji solarnych, pomp ciepła, biomasy
 • analizy efektywności energetycznej budynków mającej na celu obniżenie kosztów utrzymania obiektów,
 • inwentaryzacje budynków i lokali.
 • audyty elektryczne i elektroenergetyczne,
 • przeglądy budowlane.

Galeria