Audyt przedsiębiorstwa Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
Sierpień 23, 2017

Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Firma Termodom w okresie od lipca 2014 do listopada 2014 wykonała audyty energetyczne wraz
z pełną inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną 37 budynków szkół artystycznych.

Wykonane audyty wraz z dokumentacją architektoniczno-budowlaną wykorzystane zostały w projekcie: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności w budynkach użyteczności publicznej.
Całkowite koszty projektu: 501,4 mln PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 409 mln PLN
Informacje o projekcie można uzyskać w tym miejscu: CEA

W okresie lipiec 2016 - styczeń 2017 wykonaliśmy aktualizację audytów energetycznych.
Opracowanie aktualizacji wynikało z konieczności dostosowania zakresu termomodernizacji do opracowanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych budynków szkół artystycznych.

Z początkowych 37 budynków do projektu zostało zakwalifikowanych 35 budynków.

Całkowity koszt moodernizacji 35 budynków to 119 817 605 złotych
Stanowi to około 24% całkowitych kosztów projektu modernizacji szkół artystycznych w Polsce.