Badania termowizyjne

Termowizja budynków

Firma Termodom oferuje wykonywanie badań termowizyjnych w budownictwie.
Szczególnym zastosowaniem badań termowizyjnych w budownictwie jest diagnostyka izolacyjności cieplnej budynków zarówno przed, jak i po wykonaniu ocieplenia (termomodernizacji).

Na podstawie zdjęć termowizyjnych dokonuje się BEZINWAZYJNIE jakościowej oceny izolacji, w tym występowania mostków cieplnych, czyli miejsc, których właściwości termoizolacyjne są gorsze niż pozostałej części przegrody i gdzie ma miejsce wzmożona ucieczka ciepła z wnętrza budynku.

Badanie termowizyjne może być zatem niezbędne w wykonaniu powykonawczej diagnostyki cieplnej obiektu.

Wyjątkowym zastosowaniem kamery termowizyjnej w budownictwie jest wykrywanie wilgoci w budynkach. Obecność wody w przegrodach budowlanych powoduje pogorszenie ich właściwości izolacyjnych, zdolności do wypromieniowania ciepła, a więc i temperatury na powierzchni.

Szczególnie przydatne jest diagnozowanie zawilgoceń w płaskich stropodachach i lokalizacji miejsc przecieków. Niezastąpioną rolę pełnią kamery termowizyjne w lokalizacji przebiegu ukrytej w ścianie instalacji wodnej czy grzewczej, planowaniu otworów w istniejącej instalacji ogrzewania podłogowego, sprawdzaniu drożności oraz poszukiwaniu ukrytych elementów konstrukcji takich jak zamurowane przejścia, otwory itp.

Skontaktuj się z nami w celu wykonania badań termowizyjnych